Home

Riksarkivet fi

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i Lund, landsarkivet i Uppsala, landsarkivet i Vadstena, landsarkivet i Visby. Välkommen till Riksarkivets Digitalarkiv! Digitalarkivet är Riksarkivets lagrings- och visningssystem för digitaliserade dokument. Digitaliseringen av Riksarkivets material omfattade cirka 3,7 miljoner filer år 2009 med hjälp av ett separat anslag från Undervisningsministeriet. År 2010 digitaliserades cirka 5,5 miljoner filer inom ramen för digitaliseringsprojektet, mest kyrkligt material Riksarkivet är ett ämbetsverk inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och har hela landet som sitt verksamhetsfält. Riksarkivet har cirka 200 anställda på 9 orter runt om i Finland - Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo samt Enare Riksarkivets digitala arkiv http://digi.narc.fi/digi/. KATIHA, kyrkböcker från det avträdda området fram till 1909 http://www.karjalatk.fi/. Riksarkivets digitala arkiv, mantalslängde r http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=25716.KA. Portti, arkivverkets informationssida om Riksarkivets material. http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Huvudsida

Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella. Vi planerar att öka öppettiderna från och med maj Ansvarig organisation Riksarkivet. Område Åbo, Enare, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa. Tillgängliga språk engelska, finska, svenska. Ansvarig för texten: Riksarkivet. Uppdaterad: 1.3.2021 Riksarkivet i Finland har avtal med 56 olika arkiv i Ryssland. Vi har rätt att kopiera material ur dem. Nuorteva säger att det är viktigt att göra materialet tillgängligt för både forskare.

En intressant och givande databas som kallas Katiha. Omfattar den del av Finland som 'överlämnades' till Sovjetunionen efter kriget. Församlingarna lades då ner. Här kan man hitta även avlidna fram till ca 1950: http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php (På finska) Finska riksarkivet: https://www.arkisto.fi/sv/framsida Riksarkivet är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som har hela landet som sitt verksamhetsfält. Riksarkivet leds av en generaldirektör som har titeln riksarkivarie. Den nuvarande generaldirektören är Jussi Nuorteva Riksarkivet (finska: Kansallisarkisto) är en finländsk statlig myndighet under undervisningsministeriet med säte i Helsingfors. Riksarkivet är centralmyndighet för Arkivverket, som förutom Riksarkivet omfattar sju landsarkiv

Finland - Riksarkivet - Sök i arkive

Välkommen till Riksarkivets Digitalarkiv! - digi

Förvaras: Riksarkivet [Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949] - Riksarkivet - Sök i arkiven Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med javaskript påslaget i din webbläsare Sverigefinländarnas arkiv. Kriebsensgatan 4. Box 17. Se-631 02 Eskilstuna. E-post: info@arkisto.org. Arkivchef: Anna-Karina Bogren. Postadress: Arkisto c/o: Sverigefinsk Bok och Kultur Birkagatan 19, 11336 Stockholm. Arkivet på Facebook Riksarkivet. 31. maaliskuuta kello 2.56 ·. Riksarkivet evakueras! I vårt sista orts-inlägg hamnar vi i Örebro som på sommaren år 1713 fick ta emot en mycket hemlig och speciell transport, nämligen 80 kistor med de viktigaste handlingarna ur Riksarkivets samlingar Släktutredning. En släktutredning behövs vanligtvis för bouppteckningar för att utreda den avlidnas arvingar. Du kan beställa en släktutredning om du till exempel gör upp en bouppteckning eller är delägare i ett dödsbo, testamentstagare eller någon annan som behöver släktutredningen för ett godkänt ändamål Förvaras: Riksarkivet Församlingsboksutdrag - Riksarkivet - Sök i arkiven Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med javaskript påslaget i din webbläsare

Landsarkiv (finska: maakunta-arkisto) är regionala arkiv i Finland som förvarar, vårdar och tillhandahåller myndighetsarkiv och enskilda arkiv från sina respektive distrikt samt äldre kyrko- och kommunarkiv och mikrofilm.Landsarkiven är sju stycken plus Ålands Landskapsarkiv. Administrativt sorteras de under Riksarkivet.Nuvarande territoriella indelning är från 1997 Fredsgatan 17, 00170 Helsingfors. Statsarkivet, 1939 ändrades namnet till Riksarkivet, flyttade 1890 från Senatsborgen till hörnet av Fredsgatan och Snellmansgatan, till byggnaden som professor C.G. Nyström hade ritat för arkivet. Flygelbyggnaden som sträcker sig längs Snellmansgatan är från 1928, och tillbyggnaden som uppfördes 1972 har ritats av. Sverigefinländarnas Arkiv. Sverigefinländarnas arkiv har som uppgift att bevara dokument rörande sverigefinskt liv och verksamhet samt stödja och främja sverigefinskt kultur och forskning. Arkivet grundades 1977 och medlemmarna består av sverigefinska, finska och svenska föreningar, företag och enskilda människor Riksarkivet. Riskarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användningen av dessa i forskningssyfte. Avoindata.fi är en tjänst för att publicera och utnyttja öppna data. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller webbplatsen. Footer

Finna.fi - Kulturella och vetenskapliga skatter på samma adress Vilket slags material kan du hitta? Genom att logga in får du tillgång till mer. Många sätt att använda Finna.fi Välkommen att använda den databas Undersökningen om krigsdöda 1914-22 uppgjort. Databasen upptar f.n. uppgifter om mer än 35 000 krigsdöda, av vilka 97 % miste livet under 1918 års krig och dess efterspel. Detta är en förenklad version av undersökningens namndatabas. För forskningsändamål finns en fylligare namndatabas

Släktutredningar som behövs ur arkiven över överlåtna områden ska beställas från Riksarkivet. Släktutredningar från utlandet Du kan behöva ett dokument från utlandet som motsvarar ämbetsbeviset till exempel för bouppteckning i Finland År 1948 grundades Nordens första homoförening Forbundet af 1948 i Danmark. Föreningen utvidgade år 1950 sin verksamhet till Sverige, där en underförening till den grundades. Den svenska föreningen upprätthöll kontakter till Finland, också efter att föreningen blev självständig år 1952 och tog namnet Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL, sedan år 2007. Även Finska Riksarkivet har kartor. Finska Migrationsinstitutet har ett Emigrantregister där man med ledning av engelsk text kan söka efter finska emigranter på http://www.migrationinstitute.fi/sv/genealogi/emigrantregister/. Hemsida på http://www.migrationinstitute.fi. Riksarkivets information om emi- och immigratio

Riksarkivet valtiolle

 1. Finansinspektionens verksamhetsplan och övergripande budget för 2021. Arbetsordning för Finansinspektionen. Finansinspektionens organisation och beslutsordning. Ingripandeprocess. Internationell strategi. Miljöpolicy. Policy för intern styrning och kontroll inom Finansinspektionen. Regelprocess. Sanktionsprocess
 2. En karta över generalbladsindelningen är tillgänglig på Riksarkivets enhet på Fredsgatan (Fredsgatan 17, Helsingfors). Kartan är indelad i enlighet med generalbladsindelningen i kartblad numrerade enligt område (t.ex.1012)
 3. I september inleder Riksarkivet ett femårigt forskningsprojekt om finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917. Innan oktoberrevolutionen bodde det cirka 400 000 personer med antingen språkligt eller etniskt finskt ursprung i Ryssland

Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.arkisto.fi Riksarkivets bevarande- och gallringspolicy Bevarandeanalys är ett av Riksarkivets viktigaste samhälleliga uppdrag Ett centralt samhälleligt uppdrag för Riksarkivet är att fastslå vilka handlingar och vilka uppgifter i hand-lingarna inom den offentliga förvaltningen som ska förvaras varaktigt och i vilken form detta ska ske (ar Kyrkoböcker äldre än så bevaras i Riksarkivet. Om uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning, skall släktforskaren i enlighet med personuppgiftslagen (52371999) 10 § tillhandahålla centralregistret en registerbeskrivning antingen per E-post sukututkimus.helsinki(at)evl.fi eller per post på adressen Centralregistret, 00531 Helsingfors Riksarkivet har totalt 210 hyllkilometer arkiv, 52 miljoner digitaliserade dokument, 1,76 miljoner kartor och ritningar samt en stor samling myndighetsmaterial. Centralarkivet i S:t Michel är det nyaste av Riksarkivets verksamhetsställen. (källa https://www.arkisto.fi/ Mindre personal i Riksarkivets nya organisation. Av Winny 2020-02-28 Databaser, News 0 kommentarer. Förra årets neddragningar var bara början. I år är det mer förändringar att vänta när Riksarkivet ska bli en organisation med färre anställda. Under den sena hösten var en av de stora nyheterna att Riksarkivet befinner sig i ett.

Släktforskning i Finland Svenska Släktakademie

Start - Riksarkive

 1. Att Riksarkivet av regeringen har använts för att utföra några forskningsuppdrag är knappast ett hot vare sig för forskningens eller för arkivets integritet. En skara anhöriga till de finska frivilliga som anslöt sig till SS-bataljonen våren 1941 - alltså före Tysklands attack mot Sovjet och Finlands anslutning till kriget - känner sig kränkta av Nat..
 2. Riksarkivet har totalt drygt 400 anställda och finns på 11 orter. Vi är inne i ett spännande och omfattande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav
 3. uters snabbgenomgång av aktiviteter och pressklipp från fjolåret i vårt närområde. Häng med oss in i 2019, också det ett litet jubileumsår: Landsarkivet i Vadstena fyller 120 år
 4. Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer
 5. Under läsåret 1992-93 studerades Gamla Riksarkivet i Stockholm, ett unikt och välbevarat exempel på det sena 1800-talets byggnadstekniska utveckling och materialindustri. Bakom dess resliga tegelfasader döljer sig magnfika orörda interiörer i entréhall, trapphus och forskarsalar samt våning efter våning av magasinrum byggda av gjutjärn och stål
 6. Riksarkivet, överinspektör Kenth Sjöblom, tfn 029 533 7103, kenth.sjoblom@arkisto.fi Inkeriläisten sivistyssäätiö sr , ordförande Antti Kokkinen, 050 4860 044, antti@tanttioy.com SK
 7. 2017 inledde Riksarkivet och Sámi arkiiva (Samearkivet) i Finland tillsammans med Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige och Sámi allaskuvla i Norge projektet Arctic Indigenous Design Archives

Riksarkivet är produktägare i projektet och svarar för integreringen av SAPA-datasystemtjänsterna till en del av Riksarkivet verksamhet och andra datasystem. Genomförandeprojektet för SAPA-plattformen startade i mars 2019 genom SAPA-styrgruppens beslut Regeringen beslutar nu genom ändring av Fortes regleringsbrev för 2021 om 105 miljoner kronor för satsningar inom bland annat psykisk hälsa, prevention och folkhälsa samt äldreforskning. Satsningarna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna Korpralen Anders Roos och dragonen Jürgen Weiss anklagas för sodomi 1714. Den 28:årige korpralen Anders Roos lärde under sommaren 1713 känna Jürgen Weiss, som var 22 år, under en inkvartering i..

Källa: Riksarkivet, Lantmäteristyrelsens områdes- och gränskartor (MH 107) Under en lång tid baserade sig Finlands avbildande i kartor på kartor som publicerats utomlands. Situationen ändrades år 1633, då den första lantmätaren, Olof Gangius, anlände till Finland. Gangius karta över Åbo från år 1634 finns på riksarkivet maiju.putkonen@finlit.fi, +358 40 538 5296. Syftet med projektet Ingermanland och ingermanländsk kultur - ta vara på min-nena och arkiven (2018-2020) är att samla material från privata och föreningsba-serade arkiv som hotar att försvinna samt att förbättra arkivmaterials tillgänglighet och användbarhet Dödsattestarkivet Finländarnas dödsattester har arkiverats fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936-1965 finns i Riksarkivet. När det gäller dödsattesterna för dessa år riktas en begäran om uppgifter till Riksarkivet. Nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.

Riksarkivet Vasa - Suomi

I Riksarkivet förvaras även ett flertal arkiv som har tillhört privatpersoner, släkter, organisationer, föreningar och affärsföretag. Närmare information om arkiven och om hur digitaliseringen av dem framskrider finns på Riksarkivets webbplats. Privat arkivmaterial samlas och bevaras även av flera andra arkiv utöver Riksarkivet Riksarkivet i Härnösand, Härnösand (Härnösand, Sweden). 1,512 likes. Riksarkivet i Härnösand är en enhet inom Riksarkivet. Hos oss kan du ta del av det.. Ny arkivguide - Utrikesförvaltningens källor 1520-2000! Boken vänder sig till en bred läsekrets, såväl till universitetsforskare som till släktforskare som letar uppgifter om enskilda svenskars öden utomlands och till den som är allmänt intresserad av utrikesförvaltningens organisation och verksamhet från Gustav Vasas regeringstid till det svenska EU-inträdet sok.riksarkivet.se Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vå

Riksarkivet spårar finländare i Ryssland efter 1917, har

Vuosina 1914-22 sotaoloissa surmansa saaneiden nimitiedosto Avattu 5.3.2002 ja päivitetty 19.5.200 • FI: Ansökningshandlingar till lediga tjänster 1933-1950 (3 kartonger) • Makulerade exspektanter (1 kartong) Utskrivningsnämndens arkiv (Lev 82/1985) • A: Föredragningslistor 1953-1958 (1 kartong, placerad ID 626D) Sjukhuschefens arkiv (Lev 75/1985) • AII: Anteckningar 1950-1955 (1 kartong www.ekh.lu.se/media/ekh/staff/ekh-mol/storjordbruk-statare-och-andra.pd Uppslagsverket Finland består av av experter uppdaterad, neutral och oberoende referensinformation, och kan således citeras t.ex. i Wikipedia

Riksarkivet - Sök i arkive

 1. Diplomatarium Fennicum (Riksarkivet). Ätter och vapen (Riddarhuset). Adelns bouppteckningar 1806-1867. Bilddatabas med dokument över skatteköp (Arkivverket, på finska). Förteckning 1.11.1945 över statens tjänste- och befattningshavare på indragningsstat. Förteckning 1.5.1946 över statens tjänste- och befattningshavare på.
 2. Förra årets neddragningar var bara början. I år är det mer förändringar att vänta när Riksarkivet ska bli en organisation med färre anställda. Under den sena hösten var en av de stora nyheterna att Riksarkivet befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge orsakat av ett stort underskott i budgeten. När man under förra året inte fick den ökade anslagskredit man begärt från.
 3. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936-1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen. Läs hela beskrivningen >>> Nyckelord
 4. 3) Kammarkollegiet (på Riksarkivet). Omfattar också hela länet. Också en renskrift. Ofta är det bara detta exemplar som finns bevarat av de allra äldsta årgångarna. Mantalsuppgifter Mantalsuppgifterna var skriftliga uppgifter som fastighetsägare m.fl. lämnade in som underlag för mantalslängden
 5. Släktforskning på Internet. Upptäck dina släktingar på världens största webbplats för släktforskning. Bygg gratis släktträd och sök i kyrkböcker på Ancestry
 6. Arkivregistret Aarre (på finska) som finns på Riksarkivet. Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv. Sotapolku , Sotapolku.fi on verkkopalvelu, joka syntyi uteliaisuudesta ymmärtää missä isovanhempamme kulkivat sotien aikana

Släktforskning i Finland Genealogiska Föreninge

Riksarkivet - Suomi

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi historia@abo.fi Holger Weiss Professor i allmän historia, docent i globalhistoria, ämnesansvarig Johanna Ilmakunnas Professor fornamn.slaktnamn@proliitto.fi. Information om kakor Dataskyddsbeskrivning. Arbetslöshetskassan Pro Verkstadsgatan 13 A, PB 1 00581 Helsingfors Telefon 09 1727 3444 Fax 09 1727 3335 Betjäning vardagar 9-12 kassa@proliitto.fi Från och med måndag 19.4.2021 kan du välja Hangö hälsovårdscentral som coronatestplats. Coronatest görs i Hangö måndag till fredag kl. 10-12.30. Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden (korona.hus.fi/sv) eller per telefon, 019 2203 555

Riksarkivet (Finland) - Wikipedi

Flickr is almost certainly the best online photo management and sharing application in the world. Show off your favorite photos and videos to the world, securely and privately show content to your friends and family, or blog the photos and videos you take with a cameraphone Riksarkivet, Landsarkivet i Lund. Kontakta webbansvarig: ddss@riksarkivet.se Poster i databasen: 1 797 608 Fotograferade kyrkor: 409 Webbsidan senast uppdaterad: 2020-06-24. Länkar till Riksarkivets webbplats . Nationalmusei samlingar (NM/AVD)1866 - Nationalmusei centrala kansli (NM/CK)1866 -1976 Nationalmusei förvaltningsenhet (NM/FE)1976 -1999. Moderna Museets tidiga verksamhet (1958 - 1975) finns till viss del dokumenterad i Nationamuseums nämndprotokoll Just nu handlar många av oss vilket kan innebära längre leveranstider från vårt lager. Väljer du Hämta i butik kan du hämta dina produkter efter 30 minuter, i eller utanför din butik

Riksarkivet (Finland) - Förvaltningshistorisk ordbok - SL

 1. FI SV EN vertaa kuvia. Valitse toinen kuva. DF 1402 1.5.1413 Rom latina Johannes XXIII, påve Tukholma, Riksarkivet, Codices A, 19, 19 (Vadstena klosters privilegiebok), Vadstena klosters privilegiebok, SE/RA/0201/A 19
 2. Hangös fantastiska natur lockar dig ut till långa, öppna stränder, släta klippor, glittrande hav och tallskogens magiska stigar
 3. Regional tillväxt, kulturplaner och kulturarv (kap 1-5 av 8) : Riksarkivet Rapport Dnr HLA 59-2012/2571
 4. Du kan beställa för din grupp en presentation om Riksarkivets material, tjänster och faciliteter. Presentationen består av en PowerPoint-presentation och en rundtur på det lokala verksamhetsstället. Gruppvisningar ordnas i regel under verksamhetsställenas öppettider. Gruppvisningar, som ordnas under öppettiderna, är avgiftsfria. För visningar som kräver specialarrangemang tar.
 5. Terveyskylä.fi kom på första plats. I tävlingen deltog 30 projekt, och fem av dem valdes till finalen i en publikomröstning. I och med reformen av skattesystemet har uppgifter som ska förvaras varaktigt överförts från gamla datasystem som kommer att slopas till Riksarkivet
 6. Avboka gratis på flesta hotell. Boka enkelt hotell nära Riksarkivet i Santiago på Hotels.com. Utnyttja våra Hotels.com Rewards där du får 1 gratisnatt* när du samlat 10 nätter. Betala med Klarna
 7. Se Leif Perssons profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Leif har angett 3 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Leifs kontakter och hitta jobb på liknande företag

Länkar - Helsingfors Släktforskare r

Riksarkivet Riksarkivet i Sverige Åbo Akademi handskriftsavdelningen Svenska Litteratursällskapets arkiv Brages Pressarkiv Agricola historienätverk De privata centralarkiven r.f. Vi finns på Facebook ! KONTAKTUPPGIFTER. Snellmansgatan 13 A, Helsingfors. Postadress: Snellmansgatan 13 Republikens president Sauli Niinistös tal vid invigningen av utställningen Pro Finlandia - Finlands väg till självständighet i Riksarkivet den 2.12.2014? Finland förbereder sig för 100-årsjubileet av sin självständighet som inleds om drygt två år Från: Almega, Vårdföretagarna Till: FI Remissvar Kopia: FI OFA SFÖ Ärende: Fi2019/02399/SFÖ Finansdepartementet - Ökad statlig närvaro i Härnösand - SOU:2019:33 Datum: den 14 november 2019 16:23:53 Bilagor: image001.png Remissmissiv SOU 2019_33.pdf okad-statlig-narvaro-i-harnosand-sou-201933.pdf Vårdföretagarna tackar för möjligheten att lämna remissvar men avstår denna gång Dokumentmaterial i Riksarkivet. Krigsmuseet samlar inte systematiskt in och registrerar inte dokument som hänför sig till Finlands krig, utan dokumentmaterialet har i huvudsak centraliserats till Riksarkivet. Ifall man t.ex. vill ha uppgifter om sina släktingars skeden i de senaste krigen ska man kontakta Riksarkivet 500 million+ members | Manage your professional identity. Build and engage with your professional network. Access knowledge, insights and opportunities

Mannerheims Barnskyddsförbunds arkivmaterial till och med år 1989 har deponerats hos Riksarkivet, Fredsgatan 17, 00170 Helsingfors, tel. (09) 228 521. Materialet kan användas för forskningsarbete med tillstånd av Riksarkivet. Tillstånd ansöks med en blankett som fås från forskarsalen. Studerande för lärdomsprov Continue reading Förbundets arkiv Barnhem och sjukhem. Vidareplacering. Bilder: Riksarkivet, Sveriges Järnvägsmuseu iv Begreppsdefinitioner Nedan följer en definition på några begrepp som används i denna rapport. Jag har valt att i många fall använda de engelska begreppen av datatermer eftersom att de övervägande används

Hinta: 44,6 €. sidottu, 2021. Lähetetään 1-3 arkipäivässä. Osta kirja Göteborg 400 : stadens historia i bilder Kristian Wedel (ISBN 9789171265210) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus Meillä on miljoonia kirjoja, löydä seuraava lukuelämyksesi tänään! Aina edulliset hinnat, ilmainen toimitus yli 39,90 € tilauksiin ja nopea kuljetus. | Adlibri HERO används till exempel i Riksarkivets heraldiska databas Europeana Heraldica, där både datamodellen för vapenbeskrivningarna och den heraldiska vapensökningen bygger på begreppen i Heraldikens ontologi. De viktigaste källorna till onto har listats på den separata källsidan Sidofältlista: ordna och bläddra begrepp efter kriterier. Lista begrepp alfabetiskt; Alfabetisk; Lista begrepp enligt hierarkin; Hierark

Riksarkivet - nyaste innehållet - svenska

 1. Det är fråga om ett nytt vapen också då kommunen stannar för en lösning där element från de vapen som används i kommunerna kombineras. Innan det nya vapnet godkänns ska kommunen inhämta ett utlåtande av Riksarkivet. Kommunvapen vid kommunsammanslagningar behandlas uttömmande i Kommunförbundets cirkulär, 2007
 2. Rehbinder till Armfelt 14.2.1813, Armfeltska arkivet 4, Riksarkivet, Helsingfors. Kronofogdens i Karis rapport 15.5.1890, BD 45/435 1890, Nylands länsstyrelses kansli, Riksarkivet, Helsingfors. Hänvisningar till litteratur. Hänvisningar till litteratur bör första gången ge fullständiga bibliografiska uppgifter om ifrågavarande verk
 3. Besök på Riksarkivet klockan 16.30, Fredsgatan 17. Vi bekantar oss med utställningen Finlands ordnar 100 år

Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. för att vara den första som skriver ett omdöme

Archives nationales de Finlande — WikipédiaKriget som söndrade familjerVem var spionen Tove Jansson? | Inrikes | svenskaNamn efter platsen - Institutet för de inhemska språkenKivivasara, riksarkivet bevarar vårt gemensamma minneForskning - Finlands Vallonättlingar
 • I love it i love it, yes i love it.
 • Loppis Västra Götaland 2020.
 • Vita Hästen logga.
 • Parkett Preis Leistung.
 • Öluffa Grekland budget.
 • Medellivslängd Norge.
 • Luminary podcast.
 • Kustklippan.
 • French aristocratic names.
 • Women's casual pants.
 • Bergo Multisport.
 • § 34c gewo negativerklärung.
 • Schlaubayer App geht nicht mehr.
 • Ulf Lundell Sweethearts.
 • Etuovi Teneriffa.
 • Schema 24 Örebro.
 • Hur snabbt växer universum.
 • Knä ur led korsband.
 • Partille Cup 2021.
 • Midbec randig tapet.
 • 220j Synology.
 • Brian's goalie pad sizing.
 • Sportamore kundtjänst jobb.
 • LogiTec Materialhantering AB.
 • Gaustablikk Norge.
 • Forensiker brand.
 • Förmiddag i P4.
 • Candidate symbole.
 • Adidas Group.
 • Italy vs Sweden 2020.
 • Uppsala eken.
 • Garage uthyres Göteborg.
 • Aktivkohle Maske ROSSMANN ISANA.
 • Fake Piercing Septum.
 • BMW Navigator 6 Routenplanung.
 • I Walk the Line release date.
 • Hus till salu Järfälla.
 • Browning Buckmark models.
 • Vor und Nachteile selektive Distribution.
 • Porsche logo Wallpaper hd 1366x768.
 • Dota 2 ranks.